O stowarzyszeniu:

Stowarzyszenie Naukowe Przestrzeń Społeczna i Środowisko jest organizacją non-profit założoną przez pracowników, doktorantów i sympatyków byłego Zakładu Socjologii Miasta i Zbiorowości Terytorialnych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Nasz cel:

Celem Stowarzyszenia Naukowego Przestrzeń Społeczna i Środowisko jest popieranie rozwoju nauk o przestrzeni i środowisku jako kategoriach społecznych oraz upowszechnianie wiedzy z tych dziedzin. Stowarzyszenie jest apolityczne; nie jest związane z żadną partią polityczną ani organizacją wyznaniową.

Dane formalne:

Nazwa stowarzyszenia:
Stowarzyszenie Naukowe
Przestrzeń Społeczna i Środowisko

Siedziba stowarzyszenia:
al. Rejtana 16C,
35-959 Rzeszów

Numer KRS: 0000429090
REGON: 180875500
NIP: 813-36-74-084

Konto bankowe: 74 1950 0001 2006 0387 9944 0002